Komunikat techniczny Pucharu Podlasia

Zalecam pobranie i zapoznanie się z Biuletynem nr 2 (komunikat techniczny) Pucharu Podlasia. Znajdziecie tam parametry tras na poszczególne etapy, opis zasad przeprowadzenia poszczególnych startów, mapy lokalizacyjne miejsc startu i mety na poszczególne starty. Z tych map wynika jasno, po jakim terenie i kiedy można poruszać się i bardzo proszę o przestrzeganie tych zasad. Jest jeszcze mapa rozgrzewkowa w pobliżu centrum zawodów należy samemu sobie ją wydrukować, jeśli ktoś chce z niej skorzystać. Mapa była wstępnie tylko aktualizowana 2 lata temu.

Resztę informacji takich jak listy startowe i wyniki będą już zamieszczały osoby za to odpowiedzialne, czyli SG i obsługa SI. Nie będą publikowane mapy z trasami po zawodach.

Komentarze

Wkradł się mały błąd w B-2

Wkradł się mały błąd w B-2 warstwice na mapie podczas zawodów sztafetowych są co 2,5 metra a nie co 5 metrów jak było napisane poprawiona wersja B-2 wkrótce będzie dostępna w zakładce informację.

Gdzie odbiera się numery

Gdzie odbiera się numery startowe? Gdzie jest biuro zawodów? W szkole? 

Dekoracje za dystans klasyczny odbywają sie przed rozegraniem dystansu klasycznego?